Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Druhý deň v rámci týždňa zdravia  - „Deň športov“. Cvičilo sa nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj počas veľkej prestávky. Popoludní chlapci hrali futbal a florbal, niektorí si spolu s dievčatami zatancovali. Keďže šport a aktívny pohyb je nevyhnutný pre naše zdravie, tk hor sa športovať - nielen v týždni zdravia, ale celý rok!