Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Žiaci 6. a 7. ročníka sa zapojili do projektu Drogy? Tie nie sú pre mňa...

Cieľom projektu je formou besied, prednášok a aktivít formovať zdravý životný štýl mladej generácie a viesť ich k zodpovednému rozhodovaniu sa v situáciách, kedy sú vystavení  tlaku skupiny alebo vonkajšieho prostredia. Aktivity žiakov zaujali, mali záujem o informácie, ktoré získali od lektorov z mestskej polície, PZ SR, a od peer aktivistov OZ Mladí ľudia a život. Veľký ohlas mal aj workshop Street Dance. Žiaci sa naučili niektoré tanečné kroky. Ich úlohou je nacvičiť si krátky tanec, s ktorým sa predstavia na záverečnom súťažnom podujatí.