Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Dňa 24.10.2017 boli prváci slávnostne pasovaní deviatakmi. Počas Imatrikulácie musili plniť úlohy, aby pomohli princeznej premôcť ježibabu. Svojim rodičom ukázali, čo sa už v škole naučili. Po prekonaní všetkých prekážok ich pani zástupkyňa Melikantová pasovala za žiakov našej školy. Nakoniec zložili pred deviatakmi sľub.