Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Školský časopis

Školský časopis - "Školoviny".

  Sme veľmi radi, že sa na našej škole podujalo zopár jednotlivcov - redaktorov, vydávať školský časopiis!
Na začiatku jeho názov bol "Rebeli spoza lavice", v súčasnosti je názov školského časopisu: "Školoviny".

Časopis vydávajú naši žiaci pod vedením p. učiteliek. Je výsledkomm práce žiakov v redakčnom krúžku. Mladí redaktori v ňom informujú o všetkých podujatiach konaných na škole. Má viacero zaujímavých rubrík, ako napr. Zo života školy, SMS-káreň, Komiks, kvíz, Zdravá škola,  ...

Na tomto mieste, aj v časti dokumenty, uverejníme postupne všetky čísla nášho časopisu. Verím, že prispeje k zvýšeniu záujmu o našu školu, a tiež o život v nej.

Všetky verzie časopisov máte uverejnené aj v časti Aktuality.

Výber starších čísel TU:

Tu si môžete stiahnuť jednotlivé čísla našich časopisov:

Školský rok 2018/2019

 Skoloviny2018_11.jpg  
 Skoloviny12_01_2019.jpg  
SkolovinyApril2019celok1.png  

Školský rok 2017/!2018

 SkolovinyJun2018m.png 
 Skoloviny1_3_2018.png 
 Skoloviny11_12_2017.png 
 Skoloviny09_11_2017.png 
Školský rok 2016/2017