Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Jazyk

Jazyk na 1. stupni základnej školy.

 

Vyučovaniu anglického jazyka na našej škole kladieme veľký dôraz. Uvedomujeme si, že ovládanie cudzieho jazyka je nevyhnutným predpokadom byť úspešný v spoločnosti. 

Anglický jazyk vyučujeme už od 1. ročníka. Vyučujeme ho v počte 1h týždenne v prvom a druhom ročníku. Úzko spolupracujeme so škôlkami, nakoľko vieme, že už detiv materských školách začínajú s angličtinou. V treťom a štvrtom ročníku už máme 3 hodiny týždenne.

Na hodinách sú žiaci rozdelení do skupín s maximálnym počtom stanoveným štátnym vzdelávacím programom.

Vyučovanie jazyka prebieha v zariadených jazykových, resp. multimediálnych učebniach.

Na 1. stupni používame učebnice schválené Ministerstvom školstva SR.

Všetci vyučujúci anglického jazyka sú plne kvalifikovaní.