Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Krúžky

Ponuka krúžkov v školskom roku 2018/2019

 

Názov krúžku

Vedúci 

1

Astronómia-pozorujeme ďalekohľadom 5.-9.roč.

RNDr. Marta Mlynarčíková

2

Bedmintonovo-tenisový 4.ročník

Mgr. Jana Bobková

3

Ekologický

PaedDr. Anna Grecová

4

Florbal 1. - 4. ročník

Mgr. František Gonda

5

Florbal 5. - 8. ročník - chlapci

Mgr. František Gonda

6

Florbal dievčatá

Mgr. František Gonda

7

Futbal Škola BARCA 1. - 4. ročník

Mgr. Andrej Cpin

8

Futbal Škola BARCA 5. - 9. ročník

Mgr. Andrej Cpin

9

Gymnastika 1. - 2. ročník

Mgr. Irena Kovalčíková

10

Gymnastika 5.-9.ročník

Mgr. Katarína Ovčiariková

11

Hra s číslami IX.A

Mgr. Ivona Romanová

12

Hra s číslami IX.B 

Mgr. Ingrid Leščinská

13

LEGO DACTA 1.-2. a 3.-4. ročník

Mgr. Jana Lehotská

14

Loptové hry 3.-4. ročník

Mgr. Katarína Melegová

15

Poznávame našu krajinu 5. - 9. ročník

Mgr. Oľga Palenčárová

16

Rozvíjanie čitateľských a gramatických zručností II.C

Martina Škopová

17

Slovenčina po deviatacky IX.A

Mgr. Dagmar Bočkaiová

18

Slovenčina prevažne vážne IX.B

Mgr. Katarína Laufová

19

Stolný tenis 1.-9.roč.

Ing. František Mlynarčík

20

Strelecký 7. - 9. ročník

Mgr. Marián Daniel

21

Športové hry - dievčatá 5. - 9. ročník

Mgr. Ivan Jetš

22

Športovo-pohybové hry a gymnastika/chlapci 1. stupeň

Mgr. Jana Bobková

23

Tvorivá matematika IV.A

Mgr. Otília Ondášová

24

Z každého rožku trošku aj po anglicky - 4. ročník

PaedDr. Slávka Gurová

25

Z každého rožku trošku V.B

Mgr. Jana Hrušovská