Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Aktuality

20190320055456_eu-projekty-logo-inv-2f.jpg

Projekt schválený!

Zmena konania vo veci žiadosti o nenávratný finančný príspevoktýkajúcu sa projektu ZŠ s názvom: PPPpPPP – Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská...

20190320055026_geolympiada.jpg

Geografická olympiáda

Dňa 14.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Tejto olympiády sa zúčastnilo celkovo 42 žiakov II. stupňa základnej školy. V kategórií G 5.ročnik na I. mieste sa umiestnil...

20190320054333_20181213_100230.jpg

Tvorivky v Galérii

V decembri sme sa zúčastnili na zaujímavých tvorivých dielňach v Galérii umelcov Spiša. Technikou „tepanie“ sme na viečka zo zaváraninových fliaš vytvorili rôzne obrázky. Najprv si žiaci...

20190320053747_20181206_131032.jpg

Učíme sa korčuľovať

V priebehu školského roka sa naši žiaci zúčastňujú korčuliarskeho programu organizovaného v rámci Mesta Spišská Nová Ves, no my sme pre nich urobili niečo viac - žiaci chodia korčuľovať aj v rámci...

20190320053907_20181129_091448.jpg

Ekotopfilm

V novembri sa naša škola zúčastnila na festivale Ekofilmov. Bol to už 45. ročník ekologických filmov . Pozreli sme si 6 ekologických filmov z celého sveta. Organizátori tohto festivalu...

20190320052625_20181113_110422.jpg

Multiinštrumentalita z Očovej - výchovný koncert

V novembri sme sa zúčastnili na zaujímavom podujatí v Kultúrnom dome na sídlisku Mier. Svoje umenie v hre na hudobné nástroje predviedol pán Budinský z Očovej.

20181120134111_img_3314.jpg

Naši žiaci ocenení pri príležitosti Dňa študentstva!

Naši žiaci boli ocenení dňa 16.11.2018 pri príležitosti Dňa študentstva. Ema Kršjaková, Tadeáš Labuda, Nina Maximová a družstvo florbalistov v zastúpení Maximiliána Truhana boli ocenení za...

20181120133505_20181108_091522.jpg

Tvorivky o Sp. Novej Vsi

V novembri tretiaci opäť strávili pekné chvíle v galérii. Pozreli si stálu expozíciu „Terra gothica“ venovanú nášmu i okolitým mestám a pamiatkam na Spiši. Keďže naše mesto tento rok slávi 750....

20181120132528_plavaniejpg.jpg

Súťaž v plávaní 2018

Dňa 25. októbra sa žiaci: Zorka Ovčiariková 1.B, Nina Muranská a Alex Puhala 2.B, Alex Fifík 3.B a Emka Gurová 4.A zúčastnili MŠO 1. stupňa základných škôl v plávaní. Všetci súťažili v týchto...

1 2 3 4 5 ... 13 14