Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Aktuality

20170504141238_bio_logo_ba__text.png

Biologická olympiáda - kat. E, krajské kolo

Dňa 4.5.2017 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kat.E - Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Veľmi nás teší, že sa im opäť darilo...

20170503145206_2ed2561d66cf86d0f27bc04e8f65bf57_l.jpg

Riaditeľské voľno 12.5.2017

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

20170503143459_dod-2013-i.jpg

Hasičský a záchranný zbor

V areáli hasičskej stanice sa konal 3.5.2017 Deň otvorených dverí, ktoré zorganizovalo OR Hasičského a záchranného zboru v SNV, pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána – patróna hasičov. ..

20170503141926_index.jpg

Čo vieš o hviezdach - krajské kolo

V dňoch 25.-26.4.2017 sa v Košiciach konalo krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach?. Veľkú radosť nám urobila Ema Kršjaková, VI.A. V silnej konkurencii obsadila 1.miesto...

20170503124031_18297201_1478153995549991_1371994702_o.jpg

Ďalšie vzdelávanie - palmový olej

Dňa 24.4.2017 sa uskutočnilo ďalšie vzdelávanie na tému Palmový olej. Do školy k nám zavítala Ing. Paula Urdová, lektorka enviromentálnej výchovy a vzdelávania z Košíc...

20170503122851_18236133_1476791519019572_571621842_o.jpg

Vieme čo jeme?

Ďalšou aktivitou Týždňa Zeme ( 26.4.2017) bol Akčný deň pod názvom Vieme čo jeme? Akčný deň bol vedený spolukoordinátorkami projektu Jedlá zmena

20170503075115_img_20170428_090439_1.jpg

Hádzaná žiakov - okresné kolo

Dňa 24.4.2017 sa uskutočnili okresné majstrovstvá v hádzanej žiakov. Naši chlapci pod vedením p. uč. Ľubomíra Jetša obsadili výborné 2. miesto. Družstvo tvorili ...

20170502200456_18195296_1475050725860318_740949509_o.jpg

Vedomosti = skutočnosť

Snahou našej školy je, aby naši žiaci sa snažili získané vedomosti prepojiť do praxe. Aj vedomosti a nové informácie, ktoré získali v rámci rovesníckeho vzdelávania bolo treba ukázať, či im...

20170502184019_img.php.jpg

Zberný dvor - exkurzia

Dňa 27. apríla 2017, v spolupráci Brantner Nova s.r.o a učiteľmi M. Danielom a O. Palenčárovou, sa uskutočnila exkurzia na Zberný dvor a k triedičke odpadov...

1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27