2 Percentá 2020

20200409115046_2percent.jpg

Vážení rodičia, priatelia našej školy a bývalí žiaci!

V  poslednej  dobe  nám  zákon  každoročne  umožňuje  rozhodnúť  sa  a darovať 2% zaplatenej dane niektorému  o.z.
Je len na Vás komu sa rozhodnete túto čiastku venovať.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste zvážili svoje rozhodnutie a prispeli na konto Občianskeho združenia pri ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi. Aktivity školy sú všeobecne známe, ale i napriek tomu, by sme Vás chceli uistiť, že takto získané finančné prostriedky budú výhradne použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskú činnosť pre Vaše deti. Prejaví sa to tým, že žiaci školy budú mať väčšie možnosti zapojenia sa do rôznych akcií organizovaných v škole a mimo nej, zlepšením materiálnej a technickej vybavenosti školy.

Tým, ktorí túto ochotu i možnosť majú a rozhodnú sa prispieť na naše konto v prospech našich žiakov, tým patrí naše poďakovanie.  

Tlačivko pre rok 2020 si môžete  Stiahnuť TU.

V školskom roku sme Vami darované prostriedky použili na to, aby sme urobili radosť Vašim deťom a Vám, rodičom. Pomohli sme Vám s nákupom pracovných zošitov z Hejného matematiky a anglického jazyka. Čiastočne sme prispeli k modernizácii učebne počítačovej techniky. Veľmi dôležitou časťou bola Vaša pomoc so spolufinancovaním úspešných projektov, ktroé škola získala v priebehu minulého roka - Podpora finančnej gramotnosti, Podpora rozvoja športu na rok 2019 - oprava palubovky malej telocvične, nákup športového vybavenia pre žiakov - z Úradu vlády SR, 

Veľkú radosť urobili rodičia našich štvrtákov, ktroí vyzbieraním 2 percent zaplatenej dane zaplatili našim hokejistom štvrtákom, týždňové sústredenie  v rekreačnom stredisku PoráčPark, kde mali k dispozícii všetky športoviská, ubytovanie aj stravu.  Prikladáme zopár fotiek ako im tam bolo:

IMG_4803.jpg