Aktuálne informácie k otvoreniu školského roka 2020/2021

20200828130959_skola2020.jpg

Vážení rodičia!

V súlade s vydanými organizačnými pokynmi zo strany Ministerstva školstva SR po dobu trvania pandémie  k otvoreniu a organizácii nového školského roka 2020/2021 sme aj my pristúpili k nasledovným opatreniam:

Dňa 2.9.2020 sa na škole uskutoční otvorenie školského roka v jednotlivých triedach našej základnej školy.

Žiaci budú prichádzať postupne, podľa nasledovného harmonogramu:

 • 8:00 hod. – príchod žiakov 1. stupňa /okrem prvákov/ pridelenými vchodmi
  vchod A – hlavný vchod vpredu – II.A, III.A, IV.A
  vchod B – vedľajší predný vchod – II.B, III.B, IV.B
  vchod C – II.C, IV.C
 • odchod žiakov 1. stupňa z budovy školy o 9:00 hod. vchodmi, ktorými vošli do školy
 • 8:15 hod. – príchod žiakov 1. ročníka /vstup do budovy povolený iba 1 rodičovi/
  vchod A – I.B
  vchod B – I.A
 • 8:30 hod. – príchod žiakov 2. stupňa:
  vchod A – V.A
  vchod B – V.B
  vchod C – VI.A
 • 8:35 hod. – príchod žiakov 2. stupňa:
  vchod A – VII.A
  vchod B – VII.B
  vchod C – VII.C
 • 8:40 hod. – príchod žiakov 2. stupňa:
  vchod A – VIII.A
  vchod B – VIII.B
  vchod C – VIII.C
 • 8:45 hod. – príchod žiakov 2. stupňa:
  vchod A – IX.A
  vchod B – IX.B

Ukončenie v rámci druhého stupňa – 9:15 vchodmi A, C.

Všetkým žiakom bude pri vstupe meraná teplota a prejdú tzv. ranným filtrom.

V prvý deň musia žiaci so sebou priniesť vyplnený a podpísaný tzv. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021, ktorý si môžete Stiahnuť TU alebo na Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka (26.8.2020) a vyhlásenie o bezinfekčnosti  - Stiahnuť TU alebo Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (26.8.2020)

 • Každý deň musí mať žiak so sebou dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy počas prvých dvoch týždňov školského roka.

D 3.9.2020 – triednicke práce:

 • 1. ročník – 3 vyučovacie hodiny
 • 2.-4. ročník – 4. vyučovacie hodiny
 • 5.-9. ročník – 5 vyučovacích hodín

Dňa 4.9.2020 – vyučovanie podľa platného rozvrhu na školský rok 2020/2021.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí. 

Organizačné pokyny budeme priebežne dopĺňať, resp. upravovať.