Beseda so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia.

20230403163335_338900209_1647524929011228_791629599647697834_n.jpg

Stretnutie žiakov našej školy, ktorá je zapojená do programu Zelená škola.
Naši žiaci absolvovali úžasnú besedu na tému voda so štátnym tajomníkom MŽP Michalom Kičom a riaditeľom Slovenskej inšpekcie životného prostredia Janom Jenčom. 
Žiakom prednášali o dôležitosti vody a revitalizácii vodných tokov. Sme hrdí na naše deti, ktoré boli plnohodnotnými účastníkmi besedy, živo diskutovali a zaujímali sa o zelené témy. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným. Beseda bola veľmi obohacujúca pre všetkých.