Covid Semafor - škola, sport, okres

20210920083226_skolskysemafor.png

Pripravili sme pre Vás prístup ku všetkým potrebným informáciám týkajúcich sa chodu školy v rámci vyučovacieho procesu i mimo neho. Pridávame odkliky k jednotlivým semaforom, ktoré je potrebné dodržiavať v jednotlivých fázach.

Veríme, že Vám táto pomôcka pomôže zorientovať sa v tejto spleti príkazov, nariadení a aktuálnych pravidiel.