Deň vody

20170324140545_index.jpg

Svetový deň vody (angl. World Water Day) je určený na 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov.

Aj my sme si pripomenuli tento deň v našej škole. Už 21.3. 2017 sme mali rozhlasovú reláciu venovanú VODE. V tento deň prebiehal na našej škole čitateľský maratón. 

Téma: VODA v rôznych podobách

Do maratónu sa zapojili žiaci, rodičia a učitelia našej školy. Čítali sme po slovensky, anglicky a rusky.

V utorok 22.3.2016 počas celého dňa sa pila len čistá voda! O 13:00 hod. sa žiaci ekologického krúžku, kolégia Zelenej školy a triedy: II.A, III.A, IV.A, IV.B pod vedením p.uč.Palenčárovej, Dračkovej a p.Divoka vybrali spoločne na vychádzku do prírody, ktorú spojili s otváraním studničiek a zbieraním odpadkov. Spoločne navštívili a vyčistili

1. Grófsku studničku

2. Skružovú studničku

3. Skromnú studničku

Kľúčikom a básničkou sme spoločne otvorili naše studničky.Smile

Akcia mala veľký úspech. Počasie nám prialo. Celkovo nás bolo: 80 detí, 6 pedagógov a p. Divok.

foto TU