Dištančné vzdelávanie II. stupňa ZŚ od 6.12.2021

20211203143521_distancne1221jpg.jpg

Oznam pre rodičov a žiakov 2. stupňa základnej školy!

Oznamujeme rodičom a žiakom 2. stupňa našej základnej školy, že v súlade s Vyhláškou č. 290 vydanou Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi dňa 2.12.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica zastavujú prezenčné vzdelávanie vo všetkých triedach 2. stupňa základných škôl. Príslušní žiaci týmto nariadením prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 6.12.2021 do 17.12.2021.

V súlade s prechodom na plnohodnotné dištančné vzdelávanie Vás chceme požiadať o využívanie kamier a mikrofónov v stanovených častiach vyučovacej hodiny. Za zabezpečenie Vám ďakujeme. Snažíme sa pristupovať k vzdelávaniu spoločne s Vami zodpovedne. Veríme, že používanie danej techniky zjednoduší prístup a názornosť pri jednotlivých fázach vyučovacej hodiny.

P.S.: Prijatá vyhláška - na stiahnutie TU.