Dôležité informácie

20200328085739_doleziteinfo1.png

Minister školstva Branislav Gröling dňa 24.3.2020 oznámil viacero dôležitých termínov, ktoré sa nás dotýkajú.

  • Školy zostanú zatvorené až do odvolania.

  •  Pre škoský rok 2019/20200 sa ruší Testovanie9_2020  - testovanie deviatakov z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika

  • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

  •  Zápisy do základných škôl by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.