Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

20230310203851_333244571_580669480746003_6368329277613290104_n.jpg

 

Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapájajú do Hviezdoslavovho Kubína – najstaršej a najprestížnejšej súťaže umeleckého prednesu slovenskej i svetovej poézie a prózy. 

Gratulujeme všetkým zúčastneným!

Výsledky obvodného kola Hviezdoslavov Kubín
1.kategória :
Poézia: 2.miesto Martina Melikantová
Próza: 1. miesto Naomi Thea Paschalidis

2.kategória:
Poézia 1. miesto Zora Ovčiariková
Próza: 1. miesto Adam Sopkovič