Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo 2019

20190321093311_hviezdoslav2.jpg

64. Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

Dňa 14. marca 2019 sa u nás na škole uskutočnilo obvodné kolo v prednese poézie a prózy 65. ročníka Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo v tomto obvode spolu 35 súťažiacich. 

Našim žiakom sa darilo a obsadili nasledujúce miesta v jednotlivých kategóriách:
Jakub Bobko, 2. miesto v 1. kategórii Poézia
Kristián Kresťanko, 1. miesto v I. kategórii próza
Nina Maximová, 1. miesto v II. kategórii poézia
Tadeáš Labuda, 2. miesto v II. kategórii poézia
Alexandra Hudačeková, 1. miesto v II. kategórii próza
Nina Hamráková, 1. miesto v III. kategórii poézia
Paula Zemková, 2. miesto v III. kategórii poézia  
Adriana Takáčová, 2. miesto v III. kategórii próza

Našim ostupujúcim súťažiacim:
Kristiánovi Kresťankovi, Nine Maximovej, Alexandre Hudáčekovej, Nine Hamrákovej,
Paule Zemkovej a Adriane Takáčovej
prajeme veľa úspechov v okresnom kole v apríli.