Informácie k nástupu ôsmakov a deviatakov od 19.4.2021

20210414121445_skolaaprilb.jpg

Nová ZMENA č.3!!!!

!!! Nové tlačivá  - čestné vyhlásenia od 26.4.2021:

pre 1. stupeň: 

pre 2. stupeň:

 

Nová ZMENA - č. 2!!!

Vážení rodičia!

V súvislosti s nástupom žiakov 8.a 9. ročníka od 19.4.2021 dovoľujeme si vás informovať o spôsobe a organizácii nástupu žiakov do školy. Vzhľadom na nízky záujem o kloktacie testy a veľkú administratívnu a personálnu  záťaž realizácie daného druhu testovania, sme od neho upustili. Z tohto dôvodu žiadame pri nástupe do školy, respektíve areálu školy, predložiť negatívny výsledok RT – PCR testu alebo AG testu alebo predloženie platnej výnimky. Test žiaka a zákonného zástupcu nesmie byť starší ako sedem dní bez ohľadu na farbu COVID automatu. Triedni učitelia budú následne každých 7 dní kontrolovať platnosť testov  a zbierať čestné vyhlásenia. Potvrdenie o teste resp. výnimke, škola nezbiera ani nekopíruje, sú len k nahliadnutiu triednemu učiteľovi /akceptujeme aj fotokópiu potvrdenia, foto v mobile, u žiaka aj sms v mobile/. Zároveň pripomíname, že je potrebné priniesť do školy vypísané – podpísané tlačivo príloha 8a čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov - NA STIAHNUTIE TU. V budove školy je povinné nosenie respirátora - nové - zmena Vyhlášky od 19.4.2021 - povinné rúško, nemusí byť respirátor /zmenené 15.4.2021/.

Žiaci vstupujú do budovy školy VCHODOM C  od telocvične. Pri vchode si žiakov preberá triedny učiteľ. Upozorňujeme, aby si žiaci priniesli prezúvky.

7:25        VIII.A

7:35        VIII.C

7:45           IX.A

7:55           IX.B

8:00           VIII.B

Žiaci budú fungovať podľa adaptačného plánu školy. V pondelok 5 vyučovacích hodín, po ukončení vyučovania obed. Rozvrh hodín na pondelok už majú triedni učitelia.

ZMENA Vyhláška ÚVZ SR o vsupe do priestorov - č. 187/2021 - Nové - výnimky z testovania a vstuou do priestorov školy a školského zariadenia - výnimku majú aj ľudia zaočkovaní:

  • druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Celé znenie vyhlášky si môžete pozrieť TU. 

Tlačivo potrebné k návratu žiaka do školy - prevzaté zo stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Informácie budeme priebežne dopĺňať podľa potreby.