Krajské kolo v olympiáde ANJ

20190321084324_olympiadaanj.jpg

Máme úspešné riešiteľky krajského kola olympiády v Anglickom jazyku!Paula Zemková v kat. 1C "NATIVE SPEAKER"a Zoja I+ašová v kat. 1B! Krajského kola sa zúčastnili dňa 13.2. 2019 po úspešne zvládnutom okresnom kole, ktoré vyhrali! 

Srdečne im týmto blahoželáme!