Mladý zdravotník 2019

20190603152252_zdravotnici.jpg

Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves dňa 22.5.2019 zorganizoval súťaž Mladý Zdravotník. Našu školu reprezentovali dva družstvá. Po náročnej príprave museli predviesť svoje záchranárske zručnosti. Na jednotlivých stanovištiach podávali prvú pomoc raneným figurantom. Stresové situácie zvládli veľmi dobre. Družstvo Mladý zdravotníci II. stupňa v zložení Adriána Takáčová, Kristína Szuperáková, Tamara Ružbacká, Kiara Bakošová a Karolína Augustiňáková získali 1. miesto. Družstvo Mladý zdravotníci I.stupňa v zložení Viktória Fricová, Nina Tokolyová, Kristián Kresťanko, Michal Takáč, Dávid Sokolský zodpovedne pristupovali k plneniu úloh a nejeden z nich by dokázal aj bežnom živote pomôcť raneným. 

Blahoželáme.