Náš bývalý žiak JUlo HUdáček a jeho nová HUDASHOW

20180924210117_hudashow.png

Naši chlapci - hokejisti nie sú len dobrí žiaci a športovci, ale aj skvelí zabávači.

Určite sú Vám známe vysúpenia nášho bývalého žiaka Jula Hudáčka a jeho HUDASHOW, ktorá pokračuje aj v Spartaku Moskva!  To najlepšie z Orebra a nová Show aj na našej stránke v Kategórii Hokej, časť Hudashow!