Naše úspechy 2022

20220406095107_naseuspechy2022.png

Pripravili sme pre Vás krátky súhrn všetkých umiestnení na predmetových súťažiach a olympiádach v prebiehajúcom školskom roku 2021/2022. Väčšina súťaží sa však ešte neuskutočnila a uskutočňuje sa priebežne, no tu Vám predkladáme výsledky zatiaľ uskutočnených a úspešných žiakov našej školy.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

 • ZOOLÓGIA E kategória školské kolo
 1. 1.         miesto   Maximová Nina    VIII.A 
 2. 2.         miesto   Bryndzová Dominika   V.A 
 3. 3.         miesto   Iľašová Nina    V.A 

Postupujú na okresné kolo. 

okresné kolo  

 1. 1.         miesto      Maximová Nina    VIII.A                                          
 • BOTANIKA E kategória školské kolo
 1. 1.         miesto   Gurová Ema   VII.C 
 2. 2.         miesto   Grec Nicolas   VII.C 

okresné kolo

 1. 2.         miesto   Grec Nicolas   VII.C
 2. 3.         miesto   Gurová Ema   VII.C

ECO OLYMPIÁDA

 • 30 žiakov druhého stupňa z našej školy sa zapojilo do online Eco olympiády. Preverili si svoje vedomosti z oblasti ochrany prírody. 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Školské kolo

 1. 1.         miesto   Jasečko Samuel     IX.B 
 2. 2.         miesto   Felber Lukáš    IX.B

PYTAGORIÁDA

Obvodové kolo 29.3.30.3.2022

Účastníci:

2.roč.: Badzík Damián, Marek Hamrák, Nela Suchá, Mia Iľašová, Linda Plačková, Miloš Gurčík 

3. roč.: Karolína Claire Dzurejová, Lucia Režnická, Matthew Ordzovenský, Miloš Gurčík, Adela Čobirková, Nela Suchá, Boris Sokolský, Linda Plačková, Lilien Novysedláková, Liliana Drobná, Marek Hamrák, Damián Badzík, Mia Iľašová

4.roč.:Jakub Goldberger, Adam Sopkovič, Zora Ovčiariková, Laura Jannová, Zina Maximová, Patrik Jasečko, Zdeno Košík, Adrián Zemko, Anna Šimonová, Chiara Slavkovská, Peter Žifčák

5. roč.: Lukáš Jakubec, Jana Režnická, Richard Fedor, Laura Jannová, Tomáš Filip, Ryan Ordzovenský

6. roč.: Kristián Kresťanko, Dávid Kováč, Dávid Sokolský, Jaroslav Slavkovský, Šimon Hockicko, Alex fifik, Kevin Sidor, Adam Chovanec, Katarína Brateková

7. roč.: Natália Vargová

8. roč.: Maroš Sopkovič, Nina Maximová

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Obvodové kolo

POÉZIA

 1. 1.    kategória
  1. 1.         miesto  Ovčiariková Zora  IV.A
  2. 2.         miesto
  3. 3.         miesto  Melikantová Martina III.A
  4. 2.    kategória
   1. 1.         miesto     Maximová Nina      VIII.A

PRÓZA

 1. 1.    kategória
  1. 1.         miesto  Sopkovič Adam     IV.B
 1. 2.    kategória
  1. 1.         miesto     Tökölyová Nina      VIII.A

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Okresné kolo, 

úspešní riešitelia:

Kat. E: Nina Tökölyová, Lukáš Felber, Mathias Ján Kuzma

Kat. F: Matej Král, Alex Fifik, Dávid Sokolský

Kat. G: Jana Režnická-1. miesto, úsp. Nina Iľašová

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Okresné kolo

Kat. F: Alex Fifik, Oliver Koval

Kat.C: Rachel Nadžadyová, Samuel Jasečko

 

IBOBOR 

Počítačová súťaž

Kategória DROBEC

Kovalová Nele            III.A         92,36

Makulová Denisa       III.A         92,36

Čobriková  Adela        III.A         92,36

 

Kategória BOBRÍK

Turcsányi Damián       V.C    95,38

Režnická Jana               V.A   91,65

Goldberger Jakub       IV.A   91,65

Goldberger Jozef         IV.A   91,65

 

Kategória BENJAMÍN

Filipák Adrián              VII.A   85,15

Polčík Sebastián          VII.C   85,15

Kováč Dávid                  VI.B   82,52

Takáč Michal                 VI.A    82,52

 

Kategória KADET

Felber Lukáš               IX.B      94,96

 

RODINA NA 100 SLOV      

 

 1. 2.         miesto   Maximová Zina    IV.A 

 

ŠALIANSKY MAŤKO

Okresné kolo                              

 1. 1.         miesto  Sakáčová Terézia  II.A 

Postupuje na krajské kolo.