Naši žiaci ocenení pri príležitosti Dňa študentstva!

20181120134111_img_3314.jpg

Naši žiaci boli ocenení dňa 16.11.2018 pri príležitosti Dňa študentstva. Ema Kršjaková, Tadeáš Labuda, Nina Maximová a družstvo florbalistov v zastúpení Maximiliána Truhana boli ocenení pánom primátorom mesta Spišská Nová Ves, PhDr. Jánom Volným, PhD. za mimoriadne úspechy v oblasti vzdelávania a športu v minulom školskom roku.

Všetci im k ich úspechom ešte raz srdečne blahoželáme a držíme palce na súťažiach v tomto školskom roku!