Nástup žiakov 5-teho až 7-meho ročníka od 26.4.2021

20210423150951_img_8751a.jpg

Vážení rodičia!

V súvislosti s nástupom žiakov 5. - teho až 7.-meho ročníka od 26.4.2021si Vás dovoľujeme informovať o spôsobe a organizácii nástupu žiakov do školy. Vzhľadom na nízky záujem o kloktacie testy a veľkú administratívnu a personálnu  záťaž realizácie daného druhu testovania, sme od neho upustili. Z tohto dôvodu žiadame pri nástupe do školy, respektíve areálu školy, predložiť negatívny výsledok RT – PCR testu alebo AG testu alebo predloženie platnej výnimky. Test žiaka a zákonného zástupcu nesmie byť starší ako sedem dní bez ohľadu na farbu COVID automatu. Triedni učitelia budú následne každých 7 dní kontrolovať platnosť testov  a zbierať čestné vyhlásenia.

Potvrdenie o teste resp. výnimke, škola nezbiera ani nekopíruje, sú len k nahliadnutiu triednemu učiteľovi /akceptujeme aj fotokópiu potvrdenia, foto v mobile, u žiaka aj sms v mobile/. Zároveň pripomíname, že je potrebné priniesť do školy vypísané – podpísané tlačivo príloha 8a čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov - NA STIAHNUTIE TU. V budove školy je povinné nosenie minimálne rúška - nové - zmena Vyhlášky od 19.4.2021 - povinné rúško, nemusí byť respirátor /zmenené 15.4.2021/.

Žiaci vstupujú do budovy školy VCHODMI podľa rozpisu.  Pri vchode si žiakov preberá triedny učiteľ. Upozorňujeme, aby si žiaci priniesli prezúvky.

                             VCHOD A         VCHOD B            

7:15                        III.B                      IV.B                  

7:25                        III.A                      IV.A                  

7:35                         II.A                        II.B                

7:45                          I.A                         I.B               

7:50                        IX.A                        II.C            

7:55                        IX.B                       IV.C

Vchod C

7:15           VII.A

7:20             VI.A

7:25           VII.C

7:30              V.A

7:35              V.B

7:40           VIII.A

7:45           VIII.C

7:50             VII.B

7:55            VIII.B

Žiaci budú fungovať podľa adaptačného plánu školy. V pondelok 5 vyučovacích hodín, po ukončení vyučovania obed. Rozvrh hodín na pondelok už majú triedni učitelia, ktorí Vám ho už poslali/pošlú.

ZMENA Vyhláška ÚVZ SR o vsupe do priestorov - č. 187/2021 - Nové - výnimky z testovania a vstuou do priestorov školy a školského zariadenia - výnimku majú aj ľudia zaočkovaní:

  • druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Celé znenie vyhlášky si môžete pozrieť TU. 

Tlačivo potrebné k návratu žiaka do školy - prevzaté zo stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Informácie budeme priebežne dopĺňať podľa potreby.