Návrat do školy

20220904175110_skolazaciatok.jpg

A je to tu!

 Vraciame sa do školských lavíc, do kolektívu spolužiakov a pedagógov
  • zraz pred školou 5.9. o 8:00 hod.
  • slávnostné otvorenie školského roka 8:30 hod.
  • po ukončení, stretnutie s triednymi učiteľmi v triedach ( základné informácie, prihlášky na stravovanie, ŠKD...)
  • 6.9. - triednické práce, preberanie učebníc, školský poriadok...
Tešíme sa na vás milí žiaci, už ste nám chýbali!