Od 12.4.2021 otvorený celý 1. stupeň

20210411192803_skolaapril.jpg

S radosťou Vám oznamujeme, že od 12.4.2021 sa 1. stupeň vracia do školských lavíc a pokračujeme prezenčne.

Žiaci druhého stupňa zatiaľ pokračujú dištančne.

Otvárame pre všetkých žiakov prvého stupňa na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu  a športu SR zo dňa 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021.

Chceme zároveň upozorniť rodičov na povinnosť vyplnenia tlačiva "Príloha č. 11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 23.01 kB)". Samozrejmosťou v rámci príchodu do priestorov školy je potrebný aj negatívny výsledok testu zákonného zástupcu a nosenie rúška, ako žiaka, tak aj zákonného zástupcu. Ďalej uvádzame, že nie je potrebný negatívny výsledok testu žiaka 1. stupňa na príchod do školy a prezenčné vzdelávanie.

Celé rozhodnutie si môžete pozrieť na: https://www.minedu.sk/data/att/19211.pdf

Manuál, ktorým sa máme riadiť od 12.04.2021 je dostupný na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo  na https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

Fungovanie školského klubu detí je v režime zvýšeného počtu oddelení - každá trieda samostatne.