Od 10.1.2022 sme v škole opäť všetci!

20220110060531_skolazima2021.jpg

Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 10.januára 2022 saškola opäť otvára pre všetkých, a teda od tohto dátumu bude prebiehať klasické prezenčné vyučovanie.

Chceme touto cestou požiadať rodičov, aby poslali deti do školy otestované, aby sme otvorenú školu udržali čo najdlhšie. Budeme sa riadiť aktuálnym Školským semaforom. Tam je rovnako uvedené samotestovanie 2x v týždni - v pondelok a vo štvrtok. Pri príchode uppozorňujeme na povinnosť vyplnenia tlačiva o Bezpríznakovosti.

Krúžková činnosť v rámci školy zatiaľ nie je povolená, o jej spustení Vás budú informovať triedni učitelia.

Aby sme školu udržali otvorenú čo najdlhšie, aj my sme urobili viaceré opatrenia: okrem povinnosti nosiť rúško v priestoroch školy, sme pripravili rozpis príchodov a obedov tak, aby sa žiaci rôznych tried nepremiešavali.

ŠKD je v činnosti rovnako od 10.1.2022.

Najbližšie prázdniny by mali byť polročné - v piatok - 4.2.2022.

Rozpis príchodov:

PRÍCHOD ŽIAKOV

                             VCHOD A         VCHOD B 

7:15                         II.B                     III.A                   

7:25                          V.C                       I.A                  

7:35                         IV.B                     III.B                

7:45                        VII.A                       II.A               

7:50                        VII.C                      IV.A            

7:55                          IX.B 

VCHOD C

7:15            V.A 

7:20            V.B

7:25            VI.A

7:30            VI.B

7:35          VIII.A

7:40          VIII.B

7:45       I.B, II.C

7:50            VII.B

7:55             IX.A