Od dnes v škole opäť iba niektorí žiaci

20210303080252_skola030321a.jpeg

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021, riaditeľ školy rozhodol o uzatvorení školy aj pre 1. stupeň s výnimkou žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Rozhodnutie riaditeľ školy vykonal v súlade s horeuvedeným uznesením vlády a taktiež na základe informácií zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 1.3.2021 v časti "Splnili sme odporúčanie odborníkov vo fungovaní škôl" - viď.https://www.minedu.sk/b-groehling-splnili-sme-odporucanie-odbornikov-vo-fungovani-skol/, alebo https://ucimenadialku.sk/edutv/spravodajska-sekcia/b-groehling-splnili-sme-odporucanie-odbornikov-vo-fungovani-skol. Vzhľadom na to, že sa situácia v rámci mesta Spišská Nová Ves v oblasti chorobnosti na Covid-19 nezlepšuje a v rámci ochrany a zdravia žiakov, rodičov a zamestnancov a na základe záujmu a informovaní rodičov o danej skutočnosti, sme nechceli vytvárať zbytočný chaos po zverejnení "nových" informácií po 17:00 hodine dňa 2.3.2021, sme sa rozhodli ponechať rozhodnutie riaditeľa zo dňa 2.3.2021 v platnosti a splniť tak horeuvedené uznesenie vlády a uzavrieť 1. stupeň s uvedenou výnimkou už od 3.3.2021.

Uvedené rozhodnutie platí predbežne do 21.03.2021. 

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.