Otváranie studničiek 2023

20230425100501_studnicky2023-kopia.png

Na našej superzs si plne uvedomujeme dôležitosť ochrany prírody, veď sme dlhé roky držiteľom vlajky Zelenej školy.
Z množstva prospešných environmentálnych aktivít sme dňa 21.4.2023 oslavovali Deň Zeme.

V tento deň sa časť žiakov zapojila aj do čistenia studničiek v Slovenskom raji a ich symbolického odomknutia.
V rámci inovatívneho vzdelávania si žiaci mohli vyskúšať zistiť kvalitu vytekajúcej vody. Všetci sme boli spokojní, že sme aspoň malou čiastkou pomohli prírode. Stále deťom vštepujeme myšlienku, že Prírodu musíme chrániť, aby sme ju zachovali aj pre budúce generácie. 

Video na našom Youtube kanáli https://youtu.be/ldE4vqmBIqg

Ďakujeme TVReduta za pekný príspevok!