Pomôžte svojim deťom 2 percentami

20210319114033_2percenta.png

Vážení rodičia, priatelia našej školy a bývalí žiaci! 

Zákon  každoročne  umožňuje  rozhodnúť  sa  a darovať 2% zaplatenej dane niektorému občianskeho združeniu Je len na Vás, komu sa rozhodnete túto čiastku venovať.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste zvážili svoje rozhodnutie a prispeli na konto Občianskeho združenia pri ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi. Aktivity školy sú všeobecne známe, ale i napriek tomu, by sme Vás chceli uistiť, že takto získané finančné prostriedky budú výhradne použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskú činnosť pre Vaše deti. Prejaví sa to tým, že žiaci školy budú mať väčšie možnosti zapojenia sa do rôznych akcií organizovaných v škole a mimo nej, zlepšením materiálnej a technickej vybavenosti školy.

Tým, ktorí túto ochotu i možnosť majú a rozhodnú sa prispieť na naše konto v prospech svojich detí, našich žiakov, tým patrí naše veľké poďakovanie.  

Tlačivko pre rok 2021 si môžete  Stiahnuť TU.

V minulých školských rokoch sme Vami darované prostriedky použili na to, aby sme urobili radosť Vašim deťom a Vám, rodičom. Pomohli sme Vám s nákupom pracovných zošitov z Hejného matematiky a anglického jazyka. Čiastočne sme prispeli k modernizácii učebne počítačovej techniky. Veľmi dôležitou časťou bola Vaša pomoc so spolufinancovaním úspešných projektov, ktroé škola získala v priebehu roka 2019 - Podpora finančnej gramotnosti, Podpora rozvoja športu na rok 2019 - oprava palubovky malej telocvične, nákup športového vybavenia pre žiakov - z Úradu vlády SR, 

Veľkú radosť urobili rodičia našim žiakom, ktroí vyzbieraním 2 percent zaplatenej dane zaplatili našim hokejistom týždňové sústredenie v rekreačnom stredisku PoráčPark, kde mali k dispozícii všetky športoviská, ubytovanie aj stravu. 

Ďakujeme!