Porovnanie spotreby energií s rokom 2019

20230310231703_spotreba.png

Zelená škola!

 Na základde ananlýzy spotreby elektrickej energie, plynu, tepla a vody sme dospeli k zaujímavým číslam. Pravdupovediac aj nás niektoré čísla prekvapili. 

Budeme sa snažiť spotrebu aj naďalej eliminovať, no nie za cenu ohrozenia zdravia detí, či zamestnancov školy.

Myslím, že sa za rok 2022 oproti roku 2019 máme s čím pochváliť:

Elektrická energia:

- v základnej škole bola spotreba v roku 2022 oproti roku 2019 nižšia o 16%
- v
školskej jedálni rovnako nižšia o 3,7%.

Plyn
- v
školskej jedálni bola spotreba v roku 2022 oproti roku 2019 nižšia o 47,4%.

Teplo:

- v základnej škole bola spotreba v roku 2022 oproti roku 2019 nižšia o 3,2%.

Voda:

- v základnej škole bola spotreba vody v roku 2022 oproti roku 2019 nižšia o 32,11%.