Potvrdenie o návšteve školy

20210908093526_potvrdenieskola.png

Vzhľadom na množiace sa požiadavky zo strany rodičov, sme sa rozhodli pripraviť pre nich postupný a zrozumiteľný návod, ako si ho môžu sami vytlačiť z prostredia Edupage.

/Nám bola daná funkcionalita z programu odstránená./

Na základe uvedeného Vám prikladáme NÁVOD na vytlačenie potvrdenia o návšteve školy.

Potvrdenie o návšteve školy je možné si vytlačiť aj zo stránky www.potvrdenieonavsteveskoly.sk, ale až od 1. 10. každého školského roka.