Prerušený tréningový proces našich hokejistov.

20201025142831_hokejfoto.jpg

Škola, hokejový klub HK SNV rovnako ako Slovenský zväz ľadového hokeja rešpektuje Uznesenie vlády SR č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 270 od 23.10.2020. 

SZĽH zároveň upozorňuje kluby v súťažiach Extraligy žien, 2. ligy seniorov, Extraligy juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy juniorov, 1. ligy dorastu, Ligy kadetov, Ligy starších žiakov 8. ročník, 7. ročník, Ligy mladších žiakov 6. ročník a 5. ročník, prípraviek HP 4., HP 3., aby svoj tréningový proces v zmysle uvedeného uznesenia až do odvolania pozastavili.

Na základe horeuvedeného škola spolu s HK SNV  rešpektujú Uznesenia vlády SR a tiež nariadenia SZĽH a zastavujú tréningový proces od 26.10.2020 do odvolania.