Príchody žiakov do školy a stravovanie

20200902164938_logo.png

Vážení rodičia, milk žiaci!

V prvom rade Vás srdečne pozdravujeme v novom školskom roku 2020/2021. Sme veľmi radi, že ste k nástupu žiaka/žiačky do školy pristupovali zodpovedne a zabezpečili potrebné dokumenty, rúška a vreckovky. Predišli sme tak mnohým komplikáciám pri prvom vstupe do školy na začiatku čkolského roka. 

Naše opatrenia tým ale nekončia a preto Vám prinášame podrobný rozpis príchodov do školy od 3.9.2020 ako aj časový harmonogram obedov:

Príchody do školy:

Vchod A Vchod B Vchod C
7:15 III.B IV.B V.A
7:25 III.A IV.A V.B, VI.A
7:35 II.A II.B VII.A, VII.C
7:45 I.A I.B VIII.A, VII.B
7:55 IX.A, IX.B IV.C VIII.C, VIII.B

Harmonogram výdaja stravy September 2020

     
  čas trieda Sektor
Pondelok  11:15 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 4, 1, 2, 3
11:45 2.C, 3.A, 3.B, 4.A 4, 1, 2, 3
12:15 4.B, 5.A, 5.B, 6.A 4, 1, 2, 3
12:45 7.A, 7.C, 8.A, 8.C  4, 1, 2, 3
13:15 9.A, 9.B 2,3
13:45 Ostatní zamestnanci 4,1
       
Utorok 11:15 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 4, 1, 2, 3
11:45 2.C, 3.A, 3.B, 4.A 4, 1, 2, 3
12:15 4.B, 5.A, 5.B, 6.A 4, 1, 2, 3
12:45 7.A, 7.C, 8.A, 8.C  4, 1, 2, 3
13:15 9.A, 9.B 2,3
13:45 Ostatní zamestnanci 4,1
       
Streda 11:15 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 4, 1, 2, 3
11:45 2.C, 3.A, 3.B, 4.A 4, 1, 2, 3
12:15 4.B, 5.A, 5.B, 6.A 4, 1, 2, 3
12:45 7.A, 7.C, 8.A, 8.C  4, 1, 2, 3
13:15 9.A, 9.B 2,3
13:45 Ostatní zamestnanci 4,1
       
Štvrtok 11:15 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 4, 1, 2, 3
11:45 2.C, 3.A, 3.B, 4.A 4, 1, 2, 3
12:15 4.B, 5.A, 5.B, 6.A 4, 1, 2, 3
12:45 7.A, 7.C, 8.A, 8.C  4, 1, 2, 3
13:15 9.A, 9.B 2,3
13:45 Ostatní zamestnanci 4,1
       
Piatok 11:15 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 4, 1, 2, 3
11:45 2.C, 3.A, 3.B, 4.A 4, 1, 2, 3
12:15 4.B, 5.A, 5.B, 6.A 4, 1, 2, 3
12:45 7.A, 7.C, 8.A, 8.C  4, 1, 2, 3
13:15 9.A, 9.B 2,3
13:45 Ostatní zamestnanci 4,1

Za spoluprácu a dodržiavanie časových harmonogramov ďakujeme!