Riaditeľské voľno

20211004065230_20180507073843_riadvolno.jpg

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách riaditeľ školy 

udeľuje 

voľno na deň 4. októbra 2021 (pondelok)

z organizačných dôvodov.