Riaditeľské voľno

20181017201752_noschool.jpg

Važení rodičia, milí žiaci.

Oznamuje Vám, že riaditeľ školy udelil žiakom iaditeľské voľno v piatok 19.10.2018 z dôvodu konania okresného metodického dňa učiteľov a v pondelok 29.10.2018 z organizačných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.