Riaditeľské voľno - dištančné vyučovanie

20211118085056_riadvolno.jpg

Vážení rodičia!
Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v škole v oblasti pribúdania nakazených učiteľov a zamedzeniu ďalšieho šírenia, resp. výpadku učiteľov a očkovaní niektorých učiteľov v dňoch 18. a 19.11..2021, riaditeľ školy rozhodol v zmysle § 150 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 3 rozhodnutia ministra školstva č. 2021/18439:1-A1810 o riaditeľskom voľne a súbežnom prechode na dočasné dištančné vzdelávanie v týchto dňoch, teda 18. a 19. 11.2021, t. j. vo štvrtok a v piatok pre žiakov školy.
Zároveň prosíme rodičov, aby pri nástupe do školy v pondelok ráno 22.11.2021, resp. v nedeľu večer, otestovali žiakov prevzatými Ag testami, aby neprišli do školy nakazené a nahlásili túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi.
Keďže máme skúsenosti, že došlo aj k nakazeniu učiteľov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s inými osobami a z danej domácnosti nie je nikto iný nakazený, prosíme o otestovanie aj bezpríznakových deti. /Testovanie sa netýka detí, ktoré ochorenie prednedávnom prekonali./
Udržme školu bezpečnú pre všetkých a správajme sa voči sebe zodpovedne.
Ďakujeme,
vedenie školy a Vaši učitelia.