Sme úspešní vo viacerých matematických súťažiach

20230403062948_mat_olymp.jpg

Aj v tomto školskom roku sa nám darilo v matematických súťažiach.

Matematická olympiáda

V kategórii Z5 
2. miesto - Z. Maximová,
4. miesto -  Z. Ovčiariková
6. miesto  - J. Goldberger (všetci V. A). 
V kategórii Z9 boli obaja naši žiaci úspešní, N. Tökölyová obsadila 9. miesto a M.J. Kuzma 10. miesto. Postúpili na krajské kolo, ktorého výsledky zatiaľ nepoznáme.

Školské kolo Matematickej Pytagoriády

Žiaci riešili úlohy online. Úspešnými riešiteľmi sa stali: 

3. ročník: O. Janna , D. Badzík, M. Hamrák (III.A), M. Gurčík, N. Suchá, S. Teringa (III.B), T. Sakáčová (III.A), J. Kubik (II.A),         T. Šimonová (III.A), M. Iľašová, L. Plačková (III.B)
4. ročník:M. Hamrák (III.A), K. C. Dzurejová, D. Sokolský, A. Čobirková (IV. A)
5. ročník: M. Palenčár (V. B), R. Bieliaiev, Z. Maximová, L. Jannová, A. Sopkovič (V. A)
6. ročník: J. Režnická (VI. A), R. Bieliaiev (V. A), N. Iľašová (VI.A)
7. ročník:D. Kováč, A. Fifik (VII. A)
8. ročník: N. Vargová (VIII.A), D. Sokolský (VII.B)

Okresného kola sa zúčastnilo 16 žiakov a nás teší, že veľa z nich bolo úspešných. Najviac sa darilo tretiakom, keď z 55 súťažiacich boli v prvej dvadsiatke 5 žiaci z našej školy: O. Janna (III.A) – 5. miesto, M. Gurčík (III.B) – 7. miesto, N. Suchá (III.B) – 8. miesto, D.Badzík (III.A) – 13. miesto, M. Hamrák /III. A) – 16. miesto

V kategórii štvrtákov bola úspešná K. C. Dzurejová (IV.B) na 20. mieste medzi 72 žiakmi.
Medzi 63 piatakmi sa nestratili ani Z. Maximová a A. Sopkovič (V. A) na 11. a 12. mieste.
Potešila nás aj J. Režnická (VI.A) na 6. mieste medzi 63 súťažiacimi a  N.Vargová (VIII. A) - 14. miesto v konkurencii 78 súťažiacich.

Škoda, že v čase konania okresného kola boli naši siedmaci na lyžiarskom výcviku a nemohli sa tak súťaže zúčastniť.