Štúrov Zvolen 2019

20190603150725_sz4.jpg

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Spišskom knižnicou organizovalo 7. mája 2019 regionálne kolo súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.


Do súťaže sa zapojilo spolu 32 študentov.
Žiaci a študenti z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica súťažili v troch vekových kategóriách. Prvá kategória sa snažila čo najlepšie prerozprávať vylosovaný krátky text rozprávky a samostatne ho dotvoriť. Druhá kategória mala už náročnejšie podmienky. Súťažila v dvoch kolách: jednu tému si losovala a druhú si musela pripraviť doma. Obdobné podmienky mala aj tretia kategória.
Iste nie je jednoduché zúčastniť sa takejto súťaže. Príprava si žiada svoje. Svedčí o tom aj nízka účasť súťažiacich tretej kategórie, kde sa tohto roku prihlásili iba dvaja študenti.

Všetkým účastníkom však patrí veľká vďaka za ich odvahu prísť pred oči diváka a predložiť samého seba. Každá chyba, neistota je ľahko rozpoznateľná. Avšak bez toho by to nešlo. Iba cez omyly a nedokonalosti sa dá posunúť vpred.

V I. Kategórii reprezentovali našu školu títo súťažiaci: Alexandra Hudáčeková, Nina Maximová, Nina Tökölyová z V. A triedy a Nikola Hurtuková zo VI.A triedy, v druhej kategórii  to boli Adriana Takáčová z VIII. B a Lucia  Mroceková z VIII.A.

Vyhodnotenie:
I. Kategória
2. miesto Nina Tökölyová ZŠ Komenského SNV
3. miesto Nina Maximová ZŠ Komenského SNV

Umiestneným žiačkam srdečne blahoželáme.