Super správa pre budúcich prváčikov!

20210402164743_notebookyprvacii.png

My nečakáme so založenými rukami na to, čo príde! Predbehli sme dobu a počítame so všetkými možnými scenármi vývoja pandemickej situácie.

Keďže základným poslaním školy je výchova a vzdelávanie, už teraz sme zabezpečili pre rodičov budúcich prváčikov možnosť zapožičania koncových zariadení /notebookov, tabletov/ pri prípadnom prechode na dištančnú formu vyučovania.

Samozrejmosťou sú pre žiakov aj učebnice v elektronickej podobe. Naša škola tak v predstihu zabezpečila možnosť vzdelávať sa pre všetkých prváčikov elektronicky a s pomocou špičkových zariadení. 

Na deťoch už len zostáva tešiť sa do školy a „chuť učiť sa“!