Superprojekt v Superzs

20180920224047_1_2-photo.jpg

Stále pracujeme na tom, aby sme boli superzs! V súčasnosti plánujeme skrášliť nás vstupný areál. Chceme sa zapojiť do výzvy EU. Prinášame Vám našu krásnu vizualizáciu! Veríme, že sa nám to podarí zdarne dotiahnuť do konca!