Termínovník - prijímacie skúšky SŠ

20210227204446_57737.jpg

Termíny k prijímaciemu konaniu v školskom roku 2020/2021 platné od 26.1.2021

 1. Všetky stredné školy /aj školy s talentovými odbormi/ zverejnia podmienky na prijatie do: 26.2.2021.
   
 2. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na všetky stredné školy /vrátane škôl s  talentovými odbormi/ do: 8.4.2021.
   
 3. Špeciálne zdravotné potvrdenie vyžadujú nasledovné odbory: /zdravotné potvrdenie viď príloha 1 Usmernenia/ 
  /hutník, obrábač kovov, murár, tesár, strechár, železničiar, mechanizátor lesnej výroby, sanitár,všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách, tanec,ochrana osôb a majetku/
   
 4. Prijímacie skúšky a talentové skúšky na všetky stredné školy/vrátane škôl s talentovými odbormi/ sa budú konať v spoločnom termíne od 3.5.2021 do 15.5.2021.
   
 5. Výsledky prijímacích skúšok na stredné školy budú zverejnené do 20.5.2021.

 6. Zákonný zástupca je povinný doručiť potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na strednú školu do 25.5.2021 /potvrdenie – príloha 2 usmernenia/.

Celé znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu k prijímacím skúškam na stredné školy v školskom roku 2020/2021-TU.