Týždeň zdravia 2019

20191120085552_dsc_0025.jpg

Týždeň zdravia  trval na našej škole od  14.10.2019-21.10.2019.

PONDELOK  Deň zdravej výživy

UTOROK      Deň čistých rúk

STREDA        Deň chrbtice

ŠTVRTOK     Deň prvej pomoci

PONDELOK  Deň jablka

Počas tohto týždňa triedni učitelia pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity. Vytvárali plagáty, pripravovali si chutné ovocné šaláty, učili sa ako si správne umývať ruky, precvičovali chrbticu, vážili si svoje školské tašky, ukazovali si ako správne sedieť, nosiť školskú tašku. Ako správne poskytnúť prvú pomoc predviedli krátkymi ukážkami žiačky IX.A Mroceková, Kršjaková, Omastová. Otázkami overili schopnosti žiakov 1.stupňa. Na Deň jablka prevládala v škole červená farba. Mnohí prišli oblečení v červenom a počas desiatovej prestávky si pochutnali na jablkách, ktoré si priniesli so sebou na desiatu.

Výsledky váženia školských tašiek:

Zapojení žiaci

PREŤAŽENÁ TAŠKA

NAPREŤAŽENÁ TAŠKA

  1. Stupeň  106 žiakov

62

44

 

Po odvážení školských aktoviek mnoho žiakov pochopilo, že v aktovkách nosia zbytočné veci, ktoré ich preťažujú. Podľa lekárov by správna váha mala byť 10%-12% z váhy dieťaťa. Dôležité je balenie vecí do školy podľa rozvrhu. Pritom má pomáhať rodič, ktorý aktovku prekontroluje a usmerní svoje dieťa.