Úprava systemu domáceho vzdelávania

20200328091058_workhome1.png

Vážení rodičia, milí žiaci. V dnešnej dobe sa všetci zamýšľame nad systémom vzdelávania v domácom prostredí. Okrem vzdelávacieho portálu www.ucimenadialku.sk, ktorý pre nás všetkých pripravilo Ministerstvo školstva SR, sme aj my rozmýšľali nad tým, ako Vám učivo  a úlohy zadať a taktiež vysvetliť, a tým vzdelávanie v domácom prostredí zjednodušiť. Zapojili sme sa ako pilotná škola do aktivity so spoločnosťou Cisco a K_CORP Spišská Nová Ves. Prostredníctvom našej fungujúcej Edupage stránky školy: https://zskomensn.edupage.org/login/?msg=3 a aplikácie Cisco Webex Meetings /na stiahnutie TU - https://www.webex.com/downloads.html Vám vieme úlohy zadať a taktiež online vysvetliť, resp. vzájomne odkomunikovať.

Všetci spoločne si musíme uvedomiť, že táto situácia je nová pre nás všetkých. Nikto nás, ani Vás na to nepripravoval.

Prvý týždeň nám priniesol zaujímavé zistenia a preto sme sa rozhodli systém trošku upraviť a spraviť v ňom „poriadok“. Vzdelávanie v domácom prostredí sme upravili nasledujúcim spôsobom:

1. Úlohy Vám budú zadávané výlučne na školskú Edupage stránku.

2. Čas zadávania úloh sme stanovili na 8:00 – 10:00 v pracovných dňoch.

3. Zavádzame „videovzdelávanie“ prostredníctvom video meetingov, ktoré budú prebiehať na 1. stupni v čase po 16-tej hodine a na 2. stupni vo vyučovacom čase alebo v čase po 16-tej hodine. Spôsob zapojenia sa do videokonferencie je veľmi jednoduchý-stačí kliknúť na príslušný odkaz, ktorý Vám príde v správe v systéme Edupage.

Veríme, že takto to bude pre Vás lepšie a hlavne zrozumiteľnejšie. Môžeme úzko vzájomne spolupracovať a veci resp. učivo vysvetliť alebo odkomunikovať.