Usmernenie k otvoreniu športovísk!

20200430125257_usmernenieihriska.jpg

Postpone dochádza k zmierňovaniu obmedzení v súvislosti so šírenímm koronavírusu. Týka sa to aj našich športovísk. Otvárame ich za prísnych hygienických podmienok a zatiaľ pre športové kluby mesta, nie pre verjnosť! Bližšie informácie môžete kliknutím na "Rezervácia ihrísk" alebo TU.