Usmernenie ku koronavírusu!

20200308222011_b2qovyxh.large.jpg

Usmernenie našich žiakov, rodičov a zamestnancov školy ku koronavírusu

 V súvislosti s celosvetovým šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a v nadväznosti na usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňujeme všetkých zamestnancov, našich žiakov a ich rodičov, ak boli cez jarné prázdniny v oblastiach, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, aby v najbližších 14 dňoch od návratu dôsledne kontrolovali svoj zdravotný stav. V prípade už existujúcich príznakov infekčného ochorenia dýchacích ciest, odporúčame ponechať deti v karanténe mimo školského prostredia. 
     Osoba, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, a objavia sa u nej symptómy ako: zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

- ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

 - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

 - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.

Zároveň v súčasnej dobe neodporúčame organizovanie akýchkoľvek dovoleniek, výletov, sústredení a súťaží v oblastiach s potvrdeným výskytom koronavírusu. V prípade nových informácií, budeme naše usmernenie ďalej
aktualizovať.