Úspech aj na okresnom kole - Hviezdoslavov Kubín

20230403064244_osveta1.jpg

Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. 

V utorok 28. marca sa uskutočnilo okresné kolo umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín, jeho 69. ročník.

V súťaži nás reprezentovali traja žiaci, ktorí si viedli v konkurencii okresu skutočne skvele.
Žiačka  
ZORA   OVČIARIKOVÁ sa umiestnila na treťom mieste v 2. kategórii v prednese poézie a žiak ADAM   SOPKOVIČ obsadil tiež svojim umeleckým vystúpením tretie miesto v 2. kategórii v prednese prózy (obaja žiaci 5.A). V 1. kategórii žiačka NAOMI   THEA   PASCHALIDIS (žiačka 3.A)  v 1. kategórii v prednese prózy súťaž vyhrala a obsadila teda 1. miesto a postúpila tak do krajského kola.
Blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu našej školy a NAOMI želáme veľa úspechov v ďalšom kole tejto umeleckej súťaže. Držíme palce!