Uspeli sme v projekte Čítame radi

20210316172825_fotoknihy.jpg

Uspeli sme v projekte „Čítame radi“.

 Projekt je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti detí našej základnej školy a pozostáva z viacerých aktivít s jednotlivými názvami:

1. Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.

2. Z rozprávky do rozprávky

3. Detská ilustrácia v minulosti a dnes

4. Čítanie s Osmijankom

V rámci všetkých aktivít sa žiaci môžu tešiť na zaujímavé čítanie a samozrejme na múdrosti plynúce z kníh. Vyberú si viaceré poučné pasáže, budú sa zamýšľať nad pravdou, ktorá je ukrytá v knihách. Oddýchnu si pri čítaní a rozbore ľudových rozprávok viacerých krajín a porovnajú miestny detský svet. Nezabudnú ani na ilustrácie v detských knihách, ich rozboru a následnému prečítaniu a rozprávaniu príbehu zachyteného v knihách. Zapoja sa aj do čitateľskej súťaže, kde sa hravou čitateľskou formou zoznámia s hodnotnými dielami slovenskej i svetovej literatúry.

V neposlednom rade škola získala 800,-Eur na nákup kníh a realizáciu projektu.