Zápis do 1. ročníka

20200331173514_zapis.png

Oznamujeme rodičom,ktorých deti k 30.8.2020 dovŕšia vek 6 rokov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 15.4.2020 do 20.4. 2020. Zapísať dieťa bude možné formou elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na spodku tohto textu, alebo vo výnimočných prípadoch osobne dňa 17.4.2020 až 21.4.2020 vždy v čase od 8:00 do 16:00 hodiny.

Tešíme sa na Všetkých šikovných predškolákov!

Ak chcete dieťa zapísať formou elektronickej prihlášky, kliknite TU.

Školský obvod Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves v zmysle VZN č.4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves zahŕňa nasledujúce ulice:

Komenského, S. Chalupku, J. Kostru, Letecká, Štúrovo nábrežie (okrem č. 9 - 14), J. Wolkera (nepárne do č. 31 vrátane, párne do č. 24 vrátane), Bezručova, Trieda 1. mája (nepárne do č. 35 vrátane), Tehelná, Hurbanova, J. Záborského, Tajovského, Borovského, Za Šestnástkou, Šestnástka, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, T. Vansovej, Slobody, Kukučínova, Obrancov mieru, M. Gorkého, Palárikova, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, R. Jašíka, S. Tomášika, Borodáčova, Červená, Jarková, Jedľová, Košiarna, Limbová, Borovicová, Smreková, Červený jarok, Potočná (č. 10 – 15 časť).