Zápis do 1. ročníka 2022

20220322050529_banner-2022(2).jpg

S modernou a progresívnou školou, 

  • flexibilitou a logickými postupmi vo vzdelávaní, 
  • vyspelou komunikáciou v slovenskom aj v anglickom jazyku, 
  • v kľudnom a zdravom prostredí, 
  • využitím špičkovej počítačovej techniky, 
  • s rozvojom talentu, peknými zážitkami
  • a zmysluplným využitím voľného času.

Oznamujeme rodičom, ktorých deti do 31.8.2022 dovŕšia vek 6 rokov, že zápis do 1. ročníka
na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 1.4.2022 do 8.4. 2022.

Zapísať dieťa bude možné osobne s dieťaťom, alebo elektronicky prostredníctvom formuláru zverejneného na tomto mieste 1.4.2022.

Tešíme sa na všetkých šikovných predškolákov a našich budúcich prváčikov!

Ak chcete dieťa zapísať formou elektronickej prihlášky, kliknite TU. – link bude aktívny od 1.4.2022.

Prezentácia pre rodičov budúcich prváčikov na školský rok 2022 - klik TU

Školský obvod Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves v zmysle VZN č.4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves zahŕňa nasledujúce ulice:

Komenského, S. Chalupku, J. Kostru, Letecká, Štúrovo nábrežie (okrem č. 9 - 14), J. Wolkera (nepárne do č. 31 vrátane, párne do č. 24 vrátane), Bezručova, Trieda 1. mája (nepárne do č. 35 vrátane), Tehelná, Hurbanova, J. Záborského, Tajovského, Borovského, Za Šestnástkou, Šestnástka, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, T. Vansovej, Slobody, Kukučínova, Obrancov mieru, M. Gorkého, Palárikova, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, R. Jašíka, S. Tomášika, Borodáčova, Červená, Jarková, Jedľová, Košiarna, Limbová, Borovicová, Smreková, Červený jarok, Potočná (č. 10 – 15 časť).